Tekstvak:          Welkom op de website van
          Hoogeveen helpt Congo

 

In de Democratische Republiek Congo wordt in een buitenwijk van Kinshasa een gebouwtje gehuurd waar kansarme kinderen worden opgevangen.

Voor sommige kinderen is deze opvang tijdelijk, maar voor de meesten is dit hun permanente thuis. Het gebouw is te klein voor dit doel, terwijl er heel wat huur voor moet worden betaald.


Het streven is nu dan ook: een nieuw tehuis bouwen. Stichting Kind en Toekomst
(www.kindentoekomst.nl) heeft uit het Algemeen Projectenfonds inmiddels $ 16.000 overgemaakt zodat er een start met deze zeer noodzakelijke bouw kon worden gemaakt.

 

 

Er is nog zeker  $ 10.000 (zo’n € 7.500)

nodig om de watervoorziening aan te

leggen. Deze is hard nodig.

In de nabije omtrek is geen water.

Wij willen met dit project er voor zorgen

dat er een watervoorziening gerealiseerd

kan worden.

 

 

Wij willen Stichting Kind en toekomst graag helpen om dit project tot een goed einde te brengen.

Daarom hebben we een eigen projectgroep opgericht:

Met de naam Hoogeveen helpt Congo, om geheel op onze eigen wijze geld in te zamelen! Leest u gerust verder op onze website!

 

                       Wilt u ons helpen?

 

Maak dan uw bijdrage over op Giro 4382500

t.n.v. Kind en Toekomst o.v.v. Hoogeveen helpt Congo

(ANBI status, uw bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar)

 

 

 

 

      Giro 4382500 t.n.v. Kind en Toekomst

          o.v.v. Hoogeveen Helpt Congo

 

EINDSTAND

15 oktober 2010

€ 11.511,14    

 

 

Uw bedrijf hier?

Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden via Email:

hoogeveenhelptcongo@hotmail.com

Schutstraat 4 Hoogeveen

Tel. 0528-235550

Tekstvak: Update 10 september 2011:
De waterput is gereed!!!
Klik in het menu op 
“foto’s waterput”